کاربران

کمک های نقدی

از آنجا که فرهنگ کمک به همنوع از دیرباز در آداب و رسوم کهن ما ایرانیان وجود داشته، بنیاد خیریه اعصاب و روان استان فارس نیز به عنوان یک موسسه خیریه با نیت کمک به بیماران اعصاب و روان ، بستری مطمئن و امن را برای کمک های شما نیکوکاران گرامی فراهم آورده است

از آنجا که فرهنگ کمک به همنوع از دیرباز در آداب و رسوم کهن ما ایرانیان وجود داشته،  بنیاد خیریه اعصاب و روان استان فارس نیز به عنوان یک موسسه خیریه با نیت کمک به بیماران اعصاب و روان ، بستری مطمئن و امن را برای کمک های شما نیکوکاران گرامی که به صورت نقدی  باشد را فراهم آورده است تا همزمان با انجام این نیت خیر بتوانید از نتایج این کمک ها به طرق مختلف مطلع گردید .

شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق مراجعه به شعب بانک های ملت و رفاه در سراسر کشور، و واریز وجوه به حساب های بانکی زیر به نام بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس جهت حمایت از بیماران اعصاب و روان ، اهدا نمایید .

 

  نام بانک شماره کارت بانک شماره شبا
ملت 6104-3379-6823-2668 480120000000004960717263
رفاه 5894-6318-7454-7201 640131910634000073090281

به نام بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس