کاربران

بنیاد

بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس با همت  تعدادی از خیرین و مسئولین بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در تاریخ 30/9/1392 تحت شماره 2375 به ثبت رسیده است .

 اهداف این بنیاد :

  1. فعالیت های اختصاصیدر زمینه کمک رسانیو خدمت رسانیبه بیماران حوزه روانپزشکی

  2. تمرکز بخشیدن و هماهنگی در مساعدت های خیرین با توجه به اولویت ها و نیاز ها ی بیماران اعصاب و روان

  3. پیگیری و فراهم نمودن امکانات خدمات درمان سرپایی و درمان در منزل جهت بیماران اعصاب و روان

  4. حمایت مالی و درمانی از بیماران اعصاب و روان

  5. راه اندازی واحد های خدماتی درمانی، تولیدی، مونتاژ به منظوراستفاده حداکثری از امکانات و فضاهای موجود و تحت اختیار مراکز درمان روانپزشکی

آدرس دفتر بنیاد 1:

شیراز، میدان امام حسین (ع) (ستاد)، ابتدای خیابان انقلاب (مشیر فاطمی)، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی ، طبقه اول اتاق 116 - تلفن :   07132361268 - همراه :09376243951 - کد پستی:7135644141

آدرس دفتر بنیاد 2: 

بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری : استان فارس - 15 کیلومتری جاده ی شیراز-اصفهان - جنب دانشکده کشاورزی  -  تلفن : 32605023-   فکس : 07136277502

آدرس سایت :www.arameshcharity.com

پست الکترونیک:info@.arameshcharity.com