کاربران

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیاد

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیادخیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس مورخ 24 دیماه 1396

در این جلسه که با حضور چند تن از خیرین محترم تشکیل گردید ،پروژه ساخت و ساز در بیمارستان زنده یاد مرحوم استاد محرری مورد بحث وگفتگو قرار گرفت.پس از پایان جلسه ، اعضاء هیات مدیره به همراه میهمانان محترم از محل احداث پروژه بازدید نمودند.