کاربران

حضور بنیاد در غرفه هفته سلامت 1396

 از تاریخ یکم الی هفتم اردیبهشت ماه 1396 ایستگاه سلامت بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری در خیابان زند جنب بیمارستان شهید فقیهی برپا گردید. بنياد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس نیز جهت آشنايي مردم استان فارس با اين بنياد در غرفه حضور یافت.