کاربران

تشکیل جلسه پایان سال هیئت مدیره بنیاد

تشکیل جلسه پایان سال هیئت مدیره بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس. در این جلسه که اعضاء هیات امناء بنیاد  نیز حضور داشتند گزارشی از عملکرد سالانه بنیاد و همچنین پیشنهاداتی جهت ارائه بیشتر خدمات به بیماران حوزه ی اعصاب و روان ارائه گردید. در پایان از زحمات کارمندان آی تی بیمارستان مرحوم استاد محرری و شرکت کهکشان الکترونیک تشکر و قدردانی و هدایایی به رسم یادبود از طرف بانیان خیر تقدیم ایشان گردید.

18 اسفند ماه 1395