کاربران

تجلیل از روحانی بیمارستان در سال 1395

از حاج آقا کمالی یکی از روحانیون خیر بیمارستان اعصاب وروان استاد محرری که چندین سال بصورت فی سبیل الله نمازهای جماعت را در این مرکز برپا می نمودند تجلیل شد.

 وی پاسخگوی سوالات شرعی بیماران و پرسنل این مرکز را برعهده دارند.