کاربران

نمایشگاه زمینی های آسمانی

 به همت گروهی از خیرین بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری عکسهایی از بیماران بلاصاحب این بیمارستان در سالن تشریفات پاسارگاد هتل چمران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. این نمایشگاه با همکاری بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس تهیه که برخی تابلوها به مزایده گذارده شده و توسط خیرین خریداری و به بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری اهداء شد. لازم به ذکر است که تمامی هزینه برپایی این نمایشگاه توسط خیرین پرداخت شده و آقایان یزدان پور و نوید گویی نقش بسزایی در برنامه برپایی نمایشگاه داشتند.

۱۳مرداد ماه۱۳۹۵