کاربران

نشست سپیدجامگان

بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب و روز پرستار مراسمی برگزار کرد. در این نشست از سپیدجامگان این بیمارستان با اهداء لوح تقدیر شد.