کاربران

پیاده روی به مناسبت هفته دولت

 به مناسبت هفته دولت با حضور تعدادی از پرسنل بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری مراسم پیاده روی برگزار شد. در این پیاده روی مهندس چیت ساز از مدیران ارشد شهرداری زرقان که همواره پشتیبان این بیمارستان بوده است نیز حضور داشت.

 6شهریور ماه 1393