کاربران

اینجا چراغی روشن است

 به مناسبت میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) از سوی خیرین بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس مراسم افطاری در بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری برگزار شد.

22 تیرماه 1393