کاربران

برگزاری غرفه هفته سلامت 1395

 از تاریخ 01/02/1395 ایستگاه سلامت بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری با کمک  بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس امسال پر بارتر از سالهای گذشته در دو ایستگاه بلوار چمران جنب سرای مهربانی و بوستان خلدبرین  به مدت یک هفته برپا گردید.

خدمات رایگان ارائه شده در این ایستگاه ها : مشاوره روانشناسی ، چک قند خون، چک فشار خون، کلاس آموزشی آشنایی با بیماری دیابت، کلاس چگونگی برقراری  ارتباط موثر و اندازه گیری وزن .گفتنی است در این دو  ایستگاه با همکاری شرکت دایتی و آپادا با دادن دوغ و شیر رایگان از مراجعین پذیرایی به عمل آمد.